Browsing by Author PGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Ảnh hưởng của công bố thông tin lợi nhuận đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCMPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Nguyễn, Lê Bảo Trân
2018Ảnh hưởng của cấu trúc tài chính đến hiệu quả của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Huỳnh, Thị Hồ Diễm
2018Ảnh hưởng của mức độ công bố thông tin đến chi phí vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Phan, Thùy Dung
2019Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng kiệt quệ tài chính của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí MinhPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Võ, Thị Thu Nguyệt
2021Hoàn thiện kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần tổng công ty nông nghiệp Quảng BìnhPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Hồ, Thị Diệu Linh
2019Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Kon TumPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; ThS. Nguyễn, Đức Thành
2020Kiểm soát nội bộ trong hoạt động chi BHXH tại BHXH huyện Núi Thành tỉnh Quảng NamPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Nguyễn, Tiến Quốc
2017Nhận thức của kiểm toán viên về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính: Trường hợp các công ty kiểm toán trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.PGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Nguyễn, Hải Yến
2019Phân tích ảnh hưởng của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản đến ROE của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; ThS. Nguyễn, Như Thanh
2022Quản trị lợi nhuận nhằm tránh lỗ hoặc tránh giảm lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên; Trần, Kỳ Hân
2018Đánh giá tính hữu hiệu của công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán dựa trên khuôn khổ INTOSAI tại kiểm toán nhà nước khu vực IIIPGS. TS. Đường, Nguyễn Hưng; Nguyễn, Thị Diệu Linh