Browsing by Author Nguyễn, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành (dùng trong các trường cao đẳng và đại học)Nguyễn, Văn Mạnh
1999Lý luận chung về nhà nước và pháp luật. T.1Trần, Ngọc Đường; Lê, Văn Hòe; Nguyễn, Văn Mạnh; Trịnh,Đức Thảo; Trần, Đình Quyết
2006Mối quan hệ giữa văn hóa và văn minh đô thị HuếNguyễn, Văn Mạnh
2010Một số vấn đề lý luận về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hộiNguyễn, Văn Mạnh
2008Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong quan hệ với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xã hội dân sự.Nguyễn, Văn Mạnh
2005Nhận thức mới về vai trò, chức năng của nhà nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa ở nước ta hiện nayNguyễn, Văn Mạnh
2009Phòng chống tham nhũng, lãng phí: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam.Nguyễn, Văn Mạnh
2006Quan điểm và giải pháp tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật, pháp chếNguyễn, Văn Mạnh
2006Tác động giữa tòan cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trị - pháp luậtNguyễn, Văn Mạnh
2010Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới ở Việt NamNguyễn, Văn Mạnh
2004Vận dụng tư tưởng pháp quyền của Các Mác trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nayNguyễn, Văn Mạnh
2010Xác định tính chất, phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong một số lĩnh vực trọng yếuNguyễn, Văn Mạnh