Browsing by Author Nguyễn, Minh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánNguyễn, Thị Đông; Nguyễn, Minh Phương; Đặng, Thị Loan
2022Kiểm toán marketing - Vấn đề kiểm toán nội bộ mới đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = Marketing Audit - A new internal audit concern in commercial banks of VietnamNguyễn, Minh Phương
2009Luật về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Liên Bang Nga và một số gợi mở cho Việt Nam.Nguyễn, Minh Phương
2010Một số giải pháp phát hiện và sử dụng nhân tài ở nước ta hiện nayNguyễn, Minh Phương
2004Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công chức và thể chế quản lý công chức nước ta từ 1945 đến nayNguyễn, Minh Phương
2005Tăng cường phân cấp quản lý giữa các cấp chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nayNguyễn, Minh Phương
2009Tiếp tục hoàn thiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức cơ sởNguyễn, Minh Phương; Nguyễn, Huyền Hạnh
2005Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở trong sạch, vững mạnhNguyễn, Minh Phương
2009Vai trò của các hội, tổ chức phi chính phủ trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật ở nước ta.Nguyễn, Minh Phương
2005Vai trò của các hội,Tổ chức phi chính phủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước taNguyễn, Minh Phương
2008Đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ công ở nước ta hiện nayNguyễn, Minh Phương
2022Đại dịch Covid-19 và xu hướng tăng cường các biện pháp phi thuế quan mới ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam = The COVID-19 pandemic and the increasingly use of new non-tariff measures affecting Vietnam's exportsNguyễn, Minh Phương
2007Để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp qủan lý giữa các cấp chính quyền địa phương hiện nayNguyễn, Minh Phương